W e r k w i j z e

• Huisbezoek
• Afspraak op locatie (indien gewenst)
• Eén vaste coach/contactpersoon
• Telefoon- en mailconsults
• Activiteiten buitenshuis (indien gewenst)
• Belangenbehartiging
• Coachingstraject (duur, frequentie en vorm) in overleg
• Opstellen zorg-/handelingsplan (indien nodig)
• Verslag en rapportage

Methodieken
• Plan B methodiek
• PILLAR methodiek
Brickplay
• Beeldende vorming
• Muziekles/muziektherapie (uitbesteding)

Privacy
De persoonsgegevens en gesprekken worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zie het privacyreglement en de voorwaarden.

Doorverwijzing
Als er diagnostiek, therapie of een andere begeleiding is gewenst dan kan er worden doorverwezen.

Kosten
De coaching en begeleiding kan worden betaald uit een PGB en uit eigen middelen. De kosten zijn afhankelijk van de vorm en omvang van een coachingstraject en worden in een kosteloos en vrijblijvend kennismakings-gesprek besproken. Voor meer informatie neem contact op met Assentials.

Afspraken
Voor het maken van een afspraak bel 0575-575559 of 06-24105650 of stuur een mail naar info@assentials.nl

Autismevriendelijke! Coach® door Auticomm. Autismeacademie.