P r o f i e l

Sinds 2003 verdiep ik me in autisme en AD(H)D omdat ik in de thuissituatie te maken kreeg met autismeproblematiek. Vanuit die situatie is er een netwerk opgebouwd van hulpverleners en betrokkenen en werd mijn ervaringsdeskundigheid een middel om ook andere mensen bij te staan.

Omdat autisme dicht bij mij en mijn (naaste) omgeving staat, helpt het mij om situaties goed aan te voelen en te herkennen, en om snel in te kunnen grijpen als dat nodig is. Daarbij is echtheid en duidelijke communicatie belangrijk om tot beweging en resultaat te komen.

Ik merk dat het wordt gewaardeerd als er iemand is die je bijstaat en met je meedenkt, en om die reden ben ik Assentials gestart om de autismebegeleiding kwalitatief en erkend te waarborgen en te verantwoorden. Dat doe ik door gecertificeerd Autismevriendelijke Coach® te zijn en methodieken/handleidingen te gebruiken (zie Werkwijze).

Mijn oorspronkelijke HBO-opleidings- en werkachtergrond als grafisch en ruimtelijk ontwerper komt goed van pas omdat ik daardoor gewend ben om creatief, onderzoekend, andersdenkend en verbeeldend te werken. 
Omdat veel mensen met autisme visueel zijn ingesteld, is beeldende vorming (tekenen, bouwen etc.) een handig middel om tot inzicht te komen. 

Mijn kennis over (de omgang met) autisme verdiep ik door middel van het bijhouden van (nieuwe) inzichten en ik verbreed mijn kennis door samen te werken met andere deskundigen, maar vooral door veel met betrokkenen te praten - wetende dat ieder zijn eigen verhaal heeft, zijn 'eigen' unieke autisme beleeft.
Daarbij volg ik de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet.

Ik vind het essentieel dat mensen met autisme (en hun naasten) in omstandigheden leven waar ze zich goed en op hun gemak voelen. Helaas gebeurt dat nog (te) weinig en constateer ik met name veel spanning (druk) door onbegrip en onmacht, gevoed door - veelal onbewuste - verwachtingen; ondanks alle goede bedoelingen en inzet. Ook merk ik dat vraag en aanbod vaak onvoldoende op elkaar aansluiten, waardoor mensen vaak al veel hulpverleningstrajecten en -contacten achter de rug hebben en daarin teleurgesteld en uitgeput zijn geraakt.

Ik zie het dan ook als mijn kerntaak om mee te helpen aan het creëren van veilige, rustige en stabiele leefomstandigheden waarop mensen kunnen vertrouwen en kunnen bouwen, zodat er meer kwaliteit van leven ontstaat en groei en bloei op alle gebieden mogelijk is.

Vincent Ruisch

Autismevriendelijke! Coach® door Auticomm. Autismeacademie.